Ứng dụng học Tiếng Anh Trên điện thoại

Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 2ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II. NĂM HỌC: 2011-1012
MÔN: TOÁN 6.
A. SỐ HỌC:
  1/ Cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp Z.
            BT: 57, 59, 61, 63, 73, 74, 75, 78, 79, 90, 94, 96 sgk.
  2/ Bội và ước của số nguyên.
            BT: 101,102,104/sgk.
  3/ Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số.
            BT: 6,7,11,12,13/sgk.
  4/ Rút gọn phân số. Quy đồng mẫu nhiều phân số. So sánh phân số.
            BT: B15,18/15; B24/16; B28,29,30a,c/19; B37,38,39/23.
  5/ Các phép tính về phân số.
            BT: B42,43,45/26; B47,49/29; 56/31; B59,60/33; B69,71/36; B76A,B,77A,B/39; B84,86/43;91/44
  6/ Hỗn số- Số thập phân- Phần trăm.
            BT: B94,95/46;  B104,105/47; B107/48; B114/50.
  7/ Ba bài toán cơ bản về phân số:   - Tìm giá trị phân số của một số cho trước.
                                                             - Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó.
                                                             - Tìm tỉ số của hai số.
            BT: B115,118/52; B126,129,131/54,55; B137/57; B143,145/59.
  9/ Biểu đồ phần trăm.
            BT: B151/61.

Tải đầy đủ ở đây: http://www.mediafire.com/?ldoeb90v8hj1kfx


Tài Liệu Liên Quan:
Copyright © 2012-2099 JUDUL - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger