Ứng dụng học Tiếng Anh Trên điện thoại

Download Đề cương thực tập tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh

Bộ đề cương ôn tập tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh gồm có:

+ Kế toán quản trị

+ Kế toán tài chính

+ Kinh tế lượng

+ Marketing căn bản

+ Nguyên lý kế toán và kế toán doanh nghiệp

+ Nguyên lý thống kê và thống kê doanh nghiệp

+ Pháp luật cạnh tranh và chống bán phá giá

+ Pháp luật kinh doanh quốc tế

+ Quản trị chiến lược

+ Quản trị học

+ Quản trị tài chính doanh nghiệp

Download tại đây:  http://www.mediafire.com/download/7ow747jwbi71o1q/De_cuong_on_tap_tot_nghiep_-_QTKD_-_DeCuongOnTap.Com.rar
Tài Liệu Liên Quan:
Copyright © 2012-2099 JUDUL - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger