Ứng dụng học Tiếng Anh Trên điện thoại

Đề cương ôn tập Vật Lý lớp 6 học kỳ 1ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn:  Vật Lí lớp 6
Năm học: 2009 - 2010

I. LÝ THUYẾT
1. Đo độ dài – đo thể tích
Câu 1:
a. Cho biết những đơn vị đo độ dài mà em đã học. Ở VN đơn vị đo độ dài hợp pháp là gì?
b. Kể tên những dụng cụ đo độ dài mà em biết? Thế nào là GHĐ – ĐCNN của dụng cụ đo độ dài? Khi sử dụng dụng cụ đo độ dài em cần chú ý điều gì?
Câu 2:
a. Cho biết những đơn vị đo thể tích  mà em đã học. Ở VN đơn vị đo thể tích  hợp pháp là gì?
b. Kể tên những dụng cụ đo thể tích mà em biết? Khi sử dụng dụng cụ đo độ dài em cần chú ý điều gì?
Câu 3: Nêu quy trình đo độ dài và đo thể tích?
2. Khối lượng và lực
Câu 4: Khối lượng của 1 vật là gì. Kể tên những đơn vị đo khối lượng. Ở VN đơn vị đo khối lượng hợp pháp là gì?
Câu 5: Lực là gì. Lấy VD về lực kéo, lực đẩy, lực hút. Lấy VD về tác dụng của lực làm vật biến đổi chuyển động, biến dạng. Đơn vị đo lực là gì?
Câu 6: Trọng lực là gì, cho biết phương và chiều của trọng lực, viết công thức tính trọng lực?
Câu 7: Thế nào là hai lực cân bằng? Kết quả tác dụng của hai lực cân bằng lên 1 vật đang đứng yên là gì?
Câu 8: Lực đàn hồi là gì, đặc điểm của lực đàn hồi?
Câu 9: Khối lượng riêng của 1 chất là gì, đơn vị đo KLR, ý nghĩa KLR? Viết công thức tính KLR?
Câu 10: Trọng lượng riêng của 1 chất là gì, đơn vị đo TLR? Viết công thức tính TLR?
Câu 11: Nêu cách xác định KLR của 1 chất?
3. Máy cơ đơn giản


Tải đầy đủ ở đây: http://www.mediafire.com/download/y74pg87ll824plm/DE_CUONG_ON_TAP_VAT_LY_6_HK1.rar
Tài Liệu Liên Quan:
Copyright © 2012-2099 JUDUL - Dami Tripel Template Level 2 by Ardi Bloggerstranger. All rights reserved.
Valid HTML5 by Ardi Bloggerstranger